Víte, že…


včely se venku orientují podle Slunce? Jestliže jedna včelka průzkumnice najde někde v přírodě zdroj nektaru, dokáže o něm ostatní včely v úle informovat pomocí zvláštních tanečků, a to podle postavení slunce na obloze. Podle něj se také dokáže vrátit zpět do úlu. Včela může za pastvou letět i několik kilometrů.Články a radyTradičně před Vánocemi v rozhlase

ČRo H. Králové 8. 12. 2023

Poslechněte si zde

Foto: ČRo H. Králové

Co dělají včely v předjaří se nás zeptali hradečtí rozhlasáci

ČRo H. Králové 22. 2. 2023

Rozhlasová chvilka se včelami v pořadu Habaděj
Pořad si můžete poslechnout zde - 10:04 a potom 10:19

Foto: ČRo H. Králové

Před Vánocemi opět v českém rozhlase o tom, jak dobrý je med

ČRo H. Králové - 16. 12. 2022

Na pozvání Lady Klokočníkové jsme si opět v královéhradeckém studiu Českého rozhlasu povídali o tom, jak dobrý je med a jak včelaříme.

Celý pořad si můžete poslechnout zde

Foto: ČRo H. Králové

V hradeckém rozhlase dílem o včelách a dílem o moderním zemědělství

ČRo H. Králové - 27. 5. 2021

O včelách a lásce k zemědělství, díky které můžeme pomoci přírodě i krajině a přitom zajistit dostatek dostupných a kvalitních potravin.

Celý pořad si můžete poslechnout zde

Foto: ČRo H. Králové

Povídání o včelách v Českém rozhlase H. Králové

ČRo H. Králové - 15. 10. 2020

15. 10. 2020 jsme byli opět pozváni do Českého rozhlasu Hradec Králové na povídání o včelách, nenahraditelném přírodním pokladu, který máme.

Celý pořad si můžete poslechnout zde + fotogalerie

Foto: ČRo H. Králové

Opět jsme byli v Českém rozhlase Hradec Králové

ČRo H. Králové - listopad 2018

16. 11. 2018 jsme byli opět pozváni do kavárny Českého rozhlasu Hradec Králové na medové dopoledne, kde jsme se mohli setkat s dalšími hosty, Václavem Koptou a Láďou Hruškou.

Téměř tříhodinový pořad si můžete poslechnout zde + fotogalerie

Foto: ČRo H. Králové

Praktický pohled na ochranu včel v intenzivním zemědělství po novele vyhlášky

Publikováno v Agromanuálu - duben 2018

Na úvod je potřebné si připomenout, že ČR patří k nejzavčelenějším zemím na světě, je zde cca 600 000 včelstev a více než 50 000 chovatelů, takže nějaká včelstva najdete do 5 km od naprosté většiny zemědělských pozemků u nás. Za druhé berme v potaz, že více než 90 % chovatelů jsou zájmoví včelaři - amatéři, mezi nimiž se najdou i tací, kteří svá včelstva nikam nenahlásí. Více než na legislativu je tedy třeba se také spoléhat na selský rozum. Nejlepší je být se včelaři v přímém kontaktu, znát je osobně, ať už bráno doslova nebo prostřednictvím spolků Českého svazu včelařů, kde je organizována naprostá většina chovatelů včel a mají své základní organizace v každém větším sídle.


Celý článek

Medový den v ČRo Hradec Králové


Páteční host

2.6.2017 10:04 hodin

Elita českého včelařství se sešla v našem radioklubu.


Přehrát

Radioporadna

2.6.2017 11:10 hodin

Medová radioporadna s mistry včelaři


Přehrát

V čem včelaříme


Včelaříme v nádherné přírodě Královéhradeckého kraje, kde máme v sadech, lukách a lesích umístěny naše včelnice.


ÚLY

Pro náš chov využíváme moderní nástavkové úly typu střední Langstroth rámkové míry 44,8x18,5 cm, dřevěné o síle stěny 25 mm. Momentálně si také testujeme dva úly 39x24 cm s nástavky z tvrzeného plastu od Miroslava Sedláčka z Bučovic - viz Testujeme plastový úl.


RÁMKY

Využíváme převážně rámky typu Hofmann bez mezerníků. Jednak mi lépe vyhovují při práci, protože i při zalepeném úlu vsouvaný rámek krásně vklouzne mezi dva sousední jako po drážce. Hlavně však v tenkostěnných úlech vytváří rozšířené bočnice rámků druhou stěnu, přičemž mezi ní a stěnou úlu vzniká vzduchová tepelná izolace.


Celý článek

Chov včel a intenzivní zemědělství

Publikováno v časopisu Agrotip - leden 2016

Včelařství má v českých zemích i na Slovensku velmi bohatou tradici. První včelařské spolky, a tedy i organizované včelařství na moderních principech, vznikaly již v 19. století. Od té doby se na našem území chov včel rozvinul natolik, že spolu se Slovenskem a Slovinskem patříme k zemím, kde žije největší množství včelařů na počet obyvatel. Protože jde v naprosté většině o včelaře zájmové, vyplývá z toho téměř plošné zavčelení naší krajiny, které v současnosti čítá kolem 500 až 600 tisíc včelstev rozmístěných téměř v každé vesnici a vesničce. A zájem o včelařství po určité stagnaci v posledních letech opět roste.


Z výše uvedeného vyplývá, že v našem zemědělství musíme počítat s tím, že skoro každý ošetřovaný pozemek bude mít do 5 km ve svém okolí nějaká včelstva a nedoporučuje se tedy příliš spoléhat na hlášení včelích stanovišť. Počítejme prostě s tím, že včely jsou u nás všude. Vyhneme se tak možným problémům a nedorozuměním, při možném poškození včelstev přípravky na ochranu rostlin.


Celý článek

Farm Network Conference 2015 v Bad Dürkheimu

Publikováno v časopisu Agrotip - leden 2016

Pod výše uvedeným názvem se loni 23. a 24. listopadu konala v Německu mezinárodní konference, která se s podtitulem „Výsledky a doporučení pro ochranu zdrojů a biodiverzity na evropských farmách“ zabývala řešením výzev, které před moderní svět staví jednak snaha zajistit dostatek potravin pro rostoucí světovou populaci a na druhé straně oprávněný požadavek na zajištění zdravého životního prostředí a prostoru pro nedotčenou přírodu.


Složení přispěvatelů konference bylo velmi pestré, neboť šlo o vědce, pracovníky ochrany životního prostředí institucionální i praktické, pracovníky zemědělských svazů i praktické farmáře. Celkem na 60 účastníků se sjelo prakticky ze všech zemí Evropské unie a USA. Zabezpečení zázemí a moderování se ujali pracovníci BASF. Česká účast byla velmi reprezentativní a tvořili ji K. Holý z VÚRV Praha, A. Šrámková z ČZU, D. Nerad z BASF, kteří připravili prezentaci na téma „Vliv kvetoucích pásů na opylovače a užitečný hmyz v regionu intenzivního zemědělství v České republice“, dále J. Mikulka ze ZD Křečhoř a.s. s příspěvkem „Struktura zemědělské výroby v úrodné nížinné oblasti České republiky, vliv jednotlivých plodin v zúžených osevních postupech na život divoké zvěře, pěstování biopásů na podporu života v krajině. Zhodnocení aspektů z pohledu reálné farmy“, RNDr. F. Kamler z VÚVč Dol a V. Jirka s prezentací „Intenzivní zemědělství versus včelařství“. Včelařství a ochrana hmyzu a jeho výskyt jako indikátor životního prostředí vůbec byla jedním ze středobodů velké části příspěvků.


Celý článek

Ochrana rostlin a včely – aneb jak neotrávit včely ani vztahy na venkově

Publikováno v brožuře Nektarodárné porosty pro praxi, BASF - 2016

Česká republika je jednou z nejzavčelenějších zemí Evropy. Je to dáno včelařskou tradicí, která je u nás velmi silná už od 19. století, kdy začaly vznikat první včelařské spolky. A vysoká organizovanost českých včelařů umožňující systematickou péči o včely stojí také za tím, že naše včelařství prakticky nepostihly fatální kalamity s úhyny včel, jako tomu bylo v některých okolních zemích. V ČR je momentálně chováno asi 600 000 včelstev u zhruba 53 000 chovatelů. Nenajdete tudíž téměř vesnici, kde by nebyl alespoň jeden včelař a z toho je též nutno vycházet při plánování ochrany rostlin v zemědělství. Neboť včela je hmyz pro rostlinnou výrobu velmi důležitý.


Tedy je nutné počítat s tím, že asi neexistuje pozemek, kde by do 5 km od něj nebyla včelstva. Právě 5 km je hranice, v jejímž okruhu musí dle §51 zákona 326/2004 Sb. a vyhlášky č. 327/2004 Sb. ošetřovatel porostu vědět o výskytu včelstev a přijmout opatření k jejich ochraně. V ČR tedy téměř všude.


Celý článek

Prodávejte med jako profesionálové


Nová sezóna prodeje medu je tady, a protože bude trvat až do příštího jara, je třeba se na zákazníky pořádně připravit. Doby prodeje medu v použitých okurkových lahvích dokonce ještě se starou omytou etiketou jsou snad již ty tam. Vždyť tenhle nešvar kazí práci nejen samotnému včelaři, který něco takového dělá, ale i prestiž celého oboru a produkce medu od včelaře vůbec. Med je třeba brát a hlavně představit spotřebitelům jako čistou, pro lidské zdraví vysoce ušlechtilou přírodní potravinu, čemuž musí odpovídat i prodejní obal.


Použité sklenice tedy ne. Nejenže kazí estetický dojem z nákupu, ale může narušit i chuťové vlastnosti medu, neboť ne vždy se podaří dobře vymýt například okurkové aroma ze všech záhybů víčka. O narušené hygieně prodeje raději ani nemluvím.


Celý článek

Jak jinak využít sluneční tavidlo?


Snažím se neustále přemýšlet, jak v dnešní době konkurence nejrůznějších hypermarketů přilákat pozornost zhýčkaného spotřebitele. Jak už jsem nesčetněkrát psal i ve včelařských časopisech, dnešní obchod je hlavně o neustále omílané a opakované reklamě a dotažení produktu spotřebiteli téměř až na stůl. Jak to však udělat co nejlevněji, aby si to mohl dovolit i menší včelař, který chce med prodávat profesionálně? Základem je samozřejmě informace v podobě pěkné cedule na plotě. Co však udělat více, aby si kolemjdoucí skutečně všiml a jak mu ukázat přímo balení medu, aniž by hrozilo, že se bez dozoru ztratí? Tuhle mě napadlo, využít k tomu sluneční tavidlo, které jsem měl nepoužité doma. Využijeme tedy nástroj, který by stejně přes zimu nepřinášel původní užitek k užitku jinému, rovněž efektivnímu. K nabídce medu. Vždyť tavidlo není vlastně nic jiného, nežli prosklená vitrína.


Celý článek

Včely versus chemická ochrana rostlin ve světle nových předpisů


Každoročně na jaře nás v tisku děsí zprávy o hromadném úhynu včelstev nejčastěji v době květu řepky. Často je měly na svědomí přípravky na ochranu rostlin, nejčastěji insekticidy nasazované proti škůdcům. Postrachem yl přípravek Regent s účinnou látkou fipronil, naštěstí lze dnes již říci byl, dříve používaný proti škůdcům řepky (dnes již do ní není povolen). Na druhou stranu je nutno říci, že samotné přípravky za úhyny včelstev nemohou a nikdy nemohly. Vždy za to mohl konkrétní člověk. Ošetřovatel porostu, který nedodržel aplikační předpisy a návod pro aplikaci konkrétního přípravku. Účinek přípravků, a to i na včely je totiž při registraci k používání ověřován a před uvedením na trh zapracován do etikety přípravku, která je zároveň návodem k použití. Bez dodržování aplikačních předpisů a etiket přípravků se mohou nebezpečnými stát i přípravky předem klasifikované jako neškodné.


Celý článek

Včely a chemie - na co si dát pozor


Problematika otrav včelstev v poslední době již není tak frekventovaná jako v nedávných letech. Důvodem je především omezení používání některých účinných látek a také zpřísněné předpisy a v zásadě i přezkoušení pracovníků ochrany rostlin ze správné zemědělské praxe. Za příčinu lze bohužel označit i klesající počet včelstev v naší republice, který podle některých odborných pramenů již dokonce spadl pod úroveň nutnou k zabezpečení opylení hmyzosnubných rostlin. Počet včelstev v Česku již několik let osciluje kolem půl milionu oproti 800 tisícům před 17 lety. O ně se stará asi 50 tisíc především zájmových včelařů; v republice je pouze asi 80 profesionálních včelích farem. Včelařící populace se nevymyká celkovému trendu zemědělství, tedy zvyšujícím se průměrným věkem a obtížím se získáváním mladých lidí.


Celý článek

Víte, že...


Zde Vám předkládáme krátké zajímavosti o včelách, jejich produktech a jejich chovu, které Vám pomohou se jednoduše seznámit s jejich životem, přírodními zákonnitostmi a vznikem včelích produktů. Včelstvo je zajímavý pospolitý organismus o němž ještě všechno úplně nevíme.


Celý článek

České a moravské včelařství na křižovatce?


České včelařství bylo vždy pýchou svého oboru. Zejména v nedávné minulosti, kdy tradičně z velké většiny zájmoví chovatelé dokázali i přes omezené možnosti komunikace díky vynalézavosti a pozorovacímu talentu udržovat technologický krok se světem. Naši včelaři se také dokázali jako jedni z prvních dobře vypořádat s invazí roztoče Varroa destructor, který se stal postrachem evropského včelařství v 80. letech.


V současné době je u nás chov včel jako zájmová oblast stále velmi rozšířen, nicméně od poloviny 90. let nastoupil sestupný trend. Na počátku 90. let bylo u nás na 80 000 včelařů s celkem asi 800 tisíci včelstvy. Dnes se počet chovatelů blíží 50 tisícům a počet včelstev rovněž klesá k 500 tisícům.


Celý článek

Testujeme plastový úl


Jak už jste se dozvěděli na jiném místě, rozhodli jsme se vyzkoušet úl z tvrzeného plastu od M. Sedláčka z Bučovic i s jeho speciálním varroa dnem. Na tomto místě se budete dozvídat, co se v tomto úlu děje. Tip! Pro zájemce z Královéhradeckého kraje sdělení, že si sestavu tohoto úlu mohou u nás zakoupit. Stále je u nás jedna nová na skladě, další můžeme dovézt.


Zazimovali jsme hned 4 včelstva v plastových úlech. Zimujeme na 2 nástavcích a včelstva se zatím vyvíjejí velmi slibně. Nakrmeno bylo na 18 kg cukru. Česna jsme zúžili na malý zimní otvor. Zásuvná podložka pod sítem ve dně je zatím v poloze otevřeno. Očko v horním nástavku otevřeno.


Celý článek

Medobraní je tady – jak se efektivně zbavit medu?


Letošní medobraní je opět tady, a tak je vhodné znovu si zopakovat marketingové zásady prodeje medu, pokud se této problematice hodláte skutečně alespoň poloprofesionálně věnovat. V zásadě je třeba se nejdříve rozhodnout, zda budete med prodávat ze dvora koncovým zákazníkům, nebo jestli jej prodáte najednou některému z výkupců. To záleží hlavně na výkupní ceně, která z roku na rok osciluje více, než-li cena na spotřebitelském trhu.


Pokud i letos vydrží výkupní cena medu někde kolem 50 Kč za kg, je už na zváženou, zda se medu nezbavit najednou a bez práce. Ono totiž při prodeji ze dvora sice můžete prodávat med v ceně kolem 100 Kč za kg, ale neznamená to, že váš zisk bude vždy vyšší než při prodeji do výkupu.


Celý článek

Hygiena ve včelařství je základním předpokladem kvalitního chovu


Hygiena ve včelařství je základní otázkou, kterou by měl dodržovat každý chovatel. Chov včel je oborem, kde se produkt bez další úpravy přímo spotřebovává a dodržování hygienických zásad je základním kamenem zdravotní nezávadnosti a kvality medu a dalších včelích produktů. Hygiena je však také důležitá z hlediska prevence šíření chorob a škůdců včel. V neposlední řadě je pak čisté nářadí, úly a uklizené včelařské stanoviště vizitkou včelaře a zejména spotřebitel medu si toho všimne zrovna tak, jako si člověk často všimne vyčištěných bot.


Na vnějšku úlu se musíme zaměřit hlavně na oblast česna a letáku. Jejich vzhled nám také může říci mnoho o stavu včelstva, zejména na jaře. Zda nejsou pokálené, zda tam neleží mrtvolky, zbytky zvápenatělého plodu apod.


Celý článek

Jaroměřští včelaři slaví 140 let


Roku 1868, přesněji 6. září, se na základě výzvy učitele Poura v tehdejším časopisu Včelař konala „porada včelařská za příčinou zaražení (=založení) včelařské jednoty pro okolí jaroměřské“. Od této doby se datuje organizované včelařství v královském věnném městě Jaroměři a okolí, přičemž má jednu z nejdelších tradic v českých zemích vůbec. Na východě Čech má organizované včelařství vůbec historické základy. První včelařský spolek byl zřízen jen o pouhé čtyři roky dříve v Chrudimi, loni slavili 115. výročí sousedé ve Dvoře Králové n. L. a předloni 100. výročí včelaři v Hradci Králové. Včelařské spolky v minulosti patřily mnohem více než dnes k oporám kulturního života obcí a pomáhaly například s hospodářskou osvětou nebo s výsadbou dřevin v parcích.


Celý článek

České a moravské včelařství na křižovatce?


České včelařství bylo vždy pýchou svého oboru. Zejména v nedávné minulosti, kdy tradičně z velké většiny zájmoví chovatelé dokázali i přes omezené možnosti komunikace díky vynalézavosti a pozorovacímu talentu udržovat technologický krok se světem. Naši včelaři se také dokázali jako jedni z prvních dobře vypořádat s invazí roztoče Varroa destructor, který se stal postrachem evropského včelařství v 80. letech.


V současné době je u nás chov včel jako zájmová oblast stále velmi rozšířen, nicméně od poloviny 90. let nastoupil sestupný trend. Na počátku 90. let bylo u nás na 80 000 včelařů s celkem asi 800 tisíci včelstvy.


Celý článek

Proč je sladký business jen čtvrtinový?


Čeští a moravští včelaři každoročně vyprodukují zhruba 7 až 9 tisíc tun medu. V posledních letech stále slyšíme nářky na špatný odbyt a nízké ceny. Chovatelé prodávají med výkupním organizacím za 25 až 45 Kč/kg podle druhu. Další část rozdají svým známým nebo sami spotřebují. Jen pozvolna a na různé úrovni profesionality se rozvíjí způsob prodeje medu tzv. ze dvora přímým spotřebitelům.


Problémem medu je kultura jeho spotřeby u nás, kdy byl tento zdravý produkt považován vždy spíše za vzácnost a lék, zatímco jinde v Evropě má blíže k potravinám zdravé výživy. Včelaři v devadesátých letech nedokázali rozvinout tradici českého medu a naučit jej obyvatelstvo konzumovat. A tak je u nás průměrná spotřeba medu jen asi 0,5 kg na osobu a rok, zatímco ve Švýcarsku nebo Německu až 1,5 kg. Tolik k titulku.


Celý článek

Proč diagnostická varroa dna?


V současné době se hodně mluví o tom, jak napříště předcházet roztočové kalamitě, která postihla některé oblasti země nebývalou silou. Jedním z navrhovaných řešení je obměna zastaralé úlové technologie novou, která bude lépe umožňovat včasnou diagnostiku, zajištění hygienických podmínek včelstva a léčení. Když jsem se před několika lety vracel po delší přestávce ke včelaření, rozhodoval jsem se, s jakou úlovou technologií se do moderního chovu včel vrhnout. Prostudoval jsem nejprve řadu literárních pramenů a nakonec jsem se rozhodl pro nízkonástavkovou technologii typu Langstroth. To by nebylo až tak nic nového. Obrovský pokrok jsem však shledal v konstrukci dna, jímž se ponejvíce jednotliví výrobci úlů liší a předhánějí ve své nabídce konstrukcí a doplňkových zařízení, přičemž dnes se tak dá za pomoci dna rozvoj včelstva i nepřímo ovlivňovat.


Celý článek

Ochrana včel je především o vzájemné komunikaci


Základním úkonem ochrany včel proti jejich poškození přípravky na ochranu rostlin je písemné nahlášení trvalých stanovišť včelstev na příslušné Obecní úřady, což musí včelaři provést do 28. února a každý přesun včelstev na dočasné nebo i nově zřizované trvalé stanoviště později v roce musí hlásit 5 dnů předem. Je nejlepší to vždy udělat formou doporučeného dopisu nebo osobním potvrzením kopie oznámení razítkem s datem přijetí, aby byla zajištěna dokladovatelnost při případných nastalých problémech. Toto opatření není samoúčelné, neboť zemědělec, nebo ten kdo zodpovídá za chemické ošetření porostů, si vždy musí na obcích zjistit informace o umístění včelstev v okruhu 5 km kolem ošetřovaného pozemku. Pokud včelař svá stanoviště neoznámí, nejenže při případné otravě nebude mít nárok na jakoukoliv náhradu, ale dokonce může být sám postižen pokutou! Proto pokud jste tak ještě neučinili, okamžitě pošlete svá hlášení na Obecní úřady!


Celý článek

Praxe reklamy ve včelařství


Ing. Petr Texl provedl ve svém článku Méně znamená někdy více (MV 4/2007) velmi inspirativní rozčlenění chovatelů včel podle počtu včelstev s následným stručným rozborem ekonomiky provozu. Dovolil bych si nyní na toto členění navázat se svým textem o praktických aspektech reklamy a propagace při prodeji medu.


Nejdříve si však osvětleme, co vlastně reklama je a k čemu ji včelaři potřebují. Reklama nejsou jen inzeráty v novinách nebo reklamy v televizi, dá se říci, že je to vlastně všechno, čím se snažíme upoutat zákazníka a sdělit mu, aby si koupil náš výrobek. Reklamou je tedy i podoba a stav sklenice, v níž prodáváme svůj med! Reklamou zaprvé informujeme zákazníka, že mu nabízíme nějaký produkt a zadruhé se snažíme tohoto zákazníka zaujmout natolik, aby si vybral právě tento náš nabízený výrobek mezi jinými na trhu.


Celý článek

Otevřít se zákazníkům


Každý z nás už v životě poznal, že pokud si chce získat důvěru někoho druhého, musí také poodkrýt i část svého soukromí. To samé platí i v obchodě, pokud k sobě chcete připoutat zákazníka, v našem případě při prodeji medu. V této věci jde dokonce ještě o něco více, neboť zde dodáváte zákazníkovi potravinu přímé spotřeby a tady je určitá vyšší míra důvěry ze strany zákazníka dokonce nutná.


Pokud tedy chcete své zákazníky upoutat, aby u vás nakupovali opakovaně, je vhodné, samozřejmě kromě trvale vysoké kvality a stálé dostupnosti medového produktu, poodkrýt trochu pokličku nad vaším včelařským provozem. Neboť ukážete-li laickému spotřebiteli něco z tajemství včelaření, stáváte se známými a od vlastního známého se ke konkurenci tak snadno neutíká.


Celý článek

Co teď děláme - archiv


17. 5. 2024 Stále přidáváme nástavky a včely mají med.

Již brzy začneme s vytáčením.

Celý článek

Prodejní místa


VČELAŘSTVÍ JIRKA

Rybalkova 476
551 01 Jaroměř

Tel. 724 717 781
www.vcelarstvijirka.cz
SMETANŮV STATEK

Klacovská 50 – Svobodné Dvory
Hradec Králové

www.smetanuvstatek.cz
STATEK JUNEK

Křičeň 11
53341 Lázně BohdanečVINOTÉKA U SV. MIKULÁŠE

Náměstí ČSA 60
Jaroměř
RYBÁŘSTVÍ HOLOHLAVY

Dlouhá 252
503 03 Holohlavy

www.rybarstvi-holohlavy.cz
ZMRZLINA U MACHŮ

Stánek se zmrzlinou
u hlavní silnice Na Špici v Jaroměři
(prodej v sezóně prodeje zmrzliny)

facebook
Tento web používá cookies - více informací. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím.